Obsah

Kritéria pre udeľovanie značky

 

Kritériá pre udeľovanie značky sú formulované tak, aby len tie subjekty a ich produkty, ktoré ich spĺňajú, mohli byť nositeľmi značky. Certifikačné kritériá sa delia na dve hlavné skupiny, základné kritériá a kritériá jedinečnosti.

Základné kritériá vymedzujú , ktoré subjekty môžu byť jej nositeľmi a v súlade s cieľom značky sú to miestni poľnohospodárski a potravinárski producenti, remeselní výrobcovia a poskytovatelia služieb. Splnenie týchto kritérií dokladuje žiadateľ oprávneniami na vykonávanie danej činnosti v regióne. Užívatelia značky sú nositeľmi filozofie značky, dávajú spotrebiteľovi najavo ich postoj k tradíciám a prírode. Splnenie týchto kritérií dokladuje žiadateľ čestným prehlásením, ktoré vyjadruje jeho postoj k dodržiavaniu legislatívy, jeho etické správanie ako aj vzťah k životnému prostrediu.

Kritériá jedinečnosti vyjadrujú, že produkty sú jedinečné a kvalitné, čo je dané použitím domácich surovín a ručným spracovaním v regióne. Naplnenie kritérií dokladuje žiadateľ pomocou dokumentov alebo opisom, ktoré mapujú tradíciu výroby, použitie domácich surovín a podiel ručnej práce.

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať Koordinátora značky „regionálny produkt PONITRIE", kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie, dokumenty a formuláre.