Obsah

Koordinátor regionálneho značenia na Slovensku

 

logoNárodná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS) zastrešuje národnú úroveň koordinácie a propagácie regionálneho značenia na Slovensku. Určuje ciele a stanovuje 4 minimálne zásady regionálneho značenia, a to tradíciu, miestne suroviny, ručnú prácu a jedinečnosť (www.nssmas.sk)