Obsah

Značka "regionálny produkt PONITRIE"

 

Značka „regionálny produkt PONITRIE“ bola vytvorená v rámci projektov s názvom „Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – budovanie kapacít“ a „Zavádzanie regionálneho značenia na nitrianskom vidieku – tvorba regionálnej značky a systému kvality“.

Je značkou kvality identifikujúcou kvalitné prírodné, poľnohospodárske a potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb. Tým, že títo producenti spĺňajú certifikačné kritériá, vyjadrujú, že ich produkt je kvalitný a jedinečný vo vzťahu k regiónu, jeho tradíciám a kultúrnym zvyklostiam. Jeho výrobca, producent má pozitívny vzťah k prírode, ochraňuje životné prostredie a prispieva tak v rámci jeho možností k uchovávaniu prírodného dedičstva.