Obsah

Vzhľad značky

Vzhľad značky je záväzný a je daný dizajn manuálom, ktorý je výstupom riešeného projektu. Dizajn značky je v súlade s regionálnym značením produktov na Slovensku, pre ktoré je stanovený jednotný logotyp.

regionálny produkt PONITRIE - logoSymbol značky prezentuje región PONITRIE – zvlnenú poľnohospodársku krajinu s úrodnou zemou, obrábanú už od najstarších čias, ako aj kultúrne bohatstvo územia. Spojitosť územia s poľnohospodárstvom zdôrazňuje aj symbol značky pozostávajúci z klasu prezentujúceho úrodnosť, lánov polí poukazujúcich na hojnosť a byliny znázorňujúcej rôznorodosť. Logo je znázornené v zemitých odtieňoch žltej (slnečnej) a hnedej (pôdnej) farby spolu s odkazom na rieku Nitru (vodu).