Obsah

Význam značenia

 

Cieľom značky je podporiť miestne subjekty - poľnohospodárskych a potravinárskych producentov, remeselných výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území regiónu PONITRIE šetrne voči životnému prostrediu, a ktorí prispievajú k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva a k uchovaniu tradícií.

Značka sa udeľuje na produkty, výrobky a služby, ktoré spĺňajú certifikačné kritériá. Splnenie certifikačných kritérií garantuje, že produkt/výrobok/služba označený značkou „regionálny produkt PONITRIE“ je výsledkom činnosti miestneho producenta, je kvalitný, prispieva k uchovávaniu tradícií a je šetrný voči životnému prostrediu.

Miestne produkty, ktoré reprezentujú tradície, kultúrne a prírodné dedičstvo, dotvárajú zážitok návštevníka v cestovnom ruchu a jeho záujem o región. Cieľom značky je preto tiež prispievať k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom poskytovania hodnotnejšieho zážitku pre návštevníkov vo vidieckom cestovom ruchu. Značka „regionálny produkt PONITRIE“ slúži k tomu, aby návštevník v cestovnom ruchu rozpoznal kvalitný miestny produkt, jeho jedinečnosť, ako aj jedinečnosť regiónu, z ktorého produkt pochádza, kúpil si tento produkt a opätovne navštívil región.