Obsah

Územná pôsobnosť

 

Región PONITRIE je na účely regionálneho značenia na nitrianskom vidieku daný hranicami okresov Topoľčany, Zlaté Moravce a Nitra. Ďalej sem patrí obec Rastislavice z okresu Nové Zámky.

Značku „regionálny produkt PONITRIE“ môžu získať len tie poľnohospodárske a potravinárske produkty, ktoré sú vyprodukované, remeselné výrobky, ktoré sú vyrobené a ubytovacie a stravovacie služby, ktoré sú poskytované na území regiónu PONITRIE miestnymi subjektmi.