Obsah

Prehľad publikačnej činnosti


06 Informačná brožúra r. p. PONITRIEInformačná brožúra regionálny produkt PONITRIE
Verzia k listovaniu
Rok vydania 2013


07 Informačný skladací list r. p. PONITRIEInformačný skladací list regionálny produkt PONITRIE
PDF verzia
Rok vydania 2013


08 Prezentačný katalóg r.p. PONITRIEPONITRIE
Katalóg výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb

Verzia k listovaniu
Rok vydania 2013


 


09 Prezentačná publikácia r. p. PONITRIEPONITRIE
Tradične a netradične

Verzia k listovaniu
Rok vydania 2013


10 Príručka pre užívateľov značky r. p. PONITRIEPríručka pre užívateľov značky regionálny produkt PONITRIE
Verzia k listovaniu
Rok vydania 2013 


10 Príručka pre užívateľov značky r. p. PONITRIEMapa držiteľov značiek regionálny produkt PONITRIE a regionálny produkt MALODUNAJSKO-GALANTSKO
PDF verzia
Rok vydania 2015

 


Katalóg r.p. PONITRIEregionálny produkt PONITRIE - Katalóg certifikovaných výrobkov a služieb
Verzia k listovaniu
Rok vydania 2017