Obsah

VÝZVA K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE ZNAČKY REGIONÁLNY PRODUKT PONITRIE Č. 7

logo r.p. PONITRIENitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v termíne od 24. 8. 2020 do 12. 10. 2020.

Konzultácie vám radi poskytneme v kancelárii NOCR (Štefánikova 1, Nitra).

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská, produktponitrie@nocr.eu, 0948 241 224

VÝZVA k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na remeselné výrobky

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na remeselné výrobky

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu