Obsah

Šiesta výzva vyhlásená

regionálny produkt PONITRIE - logoOZ RADOŠINKA vyhlasuje 6. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ RADOŠINKA od 18.01.2019 do 04.02.2019 (od 9:00 do 14:00 hod).

Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme v kancelárii OZ RADOŠINKA, Zbehy 267.

Kontakt: Ing. Renáta Lelovs
tel. č.: 0911 760 996
e-mail: manager@radosinka.sk

Výzva k predkladaniu žiadosti o udelenie práv na používanie značky
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu

Značku regionálny produkt PONITRIE získali ďalší miestni producenti a poskytovateľ služieb

regionálny produkt PONITRIEDňa 10.05.2018 sa v zariadení Rybárska bašta DOBYS v Solčanoch konalo zasadnutie Certifikačnej komisie pre udeľovanie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Komisia hodnotila žiadosti, ktoré boli do kancelárie Koordinátora OZ RADOŠINKA doručené v rámci 5. výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE.

Certifikačná komisia na základe posúdenia požadovaných kritérií, vzoriek produktov a predloženej podpornej dokumentácie rozhodla o pridelení značky pre 6 žiadateľov.

Zoznam držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE sa tak rozšíril o nasledovné produkty a služby:
Víno – Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO - UHLÁR
Agátový med, slnečnicový med a repkový pastovaný med – CERA MEL s. r. o.
Víno – Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“
Solčiansky skladaník – Sladké dobroty s.r.o.
Tekvicový olej – Ing. Juraj Vodný
Ubytovacie a stravovacie služby – DOBYS-GASTRO, s.r.o.

Všetkým žiadateľom, ktorí si našli čas a osobne sa zúčastnili zasadnutie Certifikačnej komisie ďakujeme za prezentovanie produktov/služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Piata výzva vyhlásená - AKTUALIZÁCIA (predĺženie termínu na predkladanie žiadostí)

regionálny produkt PONITRIE - logoOZ RADOŠINKA vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE.
Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné zaslať poštou na adresu OZ RADOŠINKA, Zbehy 267, 951 42 Zbehy, alebo predložiť osobne v kancelárii OZ RADOŠINKA od 15.03.2018 do 20.04.2018 v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme v kancelárii OZ RADOŠINKA, Zbehy 267.

Kontakt: Ing. Renáta Lelovská
tel. č.: 0911 760 996
e-mail: manager@radosinka.sk

Výzva k predkladaniu žiadosti o udelenie práv na užívanie značky
Formulár: Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE pre produkty
Formulár: Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE pre služby
Formulár: Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE pre služby a produkty cestovného ruchu