Obsah

regionálny produkt PONITRIE - logo5. výzva vyhlásená - AKTUALIZÁCIA (predĺženie termínu na predkladanie žiadostí)

OZ RADOŠINKA vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE.
Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné zaslať poštou na adresu OZ RADOŠINKA, Zbehy 267, 951 42 Zbehy, alebo predložiť osobne v kancelárii OZ RADOŠINKA od 15.03.2018 do 20.04.2018 v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme v kancelárii OZ RADOŠINKA, Zbehy 267.

Kontakt: Ing. Renáta Lelovská
tel. č.: 0911 760 996
e-mail: manager@radosinka.sk

Výzva k predkladaniu žiadosti o udelenie práv na užívanie značky
Formulár: Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE pre produkty
Formulár: Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE pre služby
Formulár: Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE pre služby a produkty cestovného ruchu

09.07.2018

 Olejové krajinomaľby - Marek Záhon

Olejové krajinomaľby - Marek Záhon

Marek Záhon pochádza z obce Babindol. Umeleckej činnosti sa venuje od r. 2003. Spätosť s vidiekom a vidieckym spôsobom života u autora podnietili jeho umelecké smerovanie ku krajine a tradíciám. V súčasnosti preferuje olejomaľbu na plátno. Svoje olejomaľby prezentoval na viacerých podujatiach, na slávnosti „Dni obce" vo Veľkom Lapáši, pri otvorení kaštieľa v Nových Sadoch, na výstavisku Agrokomplex v Nitre, na výstave Slovakiatour v Bratislave a na konferencii Leader NSK v Mojmírovciach.

Detail

09.07.2018

 Včelí med a peľ - Jozef Bojda

Včelí med a peľ - Jozef Bojda

Rozmanitosť flóry karpatskej kotliny vytvára predpoklady pre jedinečnosť peľu a medu v našom regióne. Jozef Bojda sa so svojimi 35 včelími rodinami umiestnenými na 3 stanovištiach v obci Čakajovce špecializuje na produkciu jednodruhových medov (repkový, agátový, lipový, slnečnicový, lesný a medovicový) a včelieho obnôžkového sušeného peľu výhradne z Nitrianskeho regiónu.

Detail

09.07.2018

 Krušpán - Ing. Marián Mokráň - BuxusGarden

Krušpán - Ing. Marián Mokráň - BuxusGarden

Krušpán - buxus je mimoriadna rastlina, živá tvárna hmota, ktorá si dokáže získať človeka na celý život. Marián Mokráň žije v Topoľčiankach a vedie rodinnú firmu, ktorá v oblasti záhradníctva pôsobí od roku 2003 pod označením BuxusGarden. Okrem pestovania sadeničiek a kultivovaných odrôd sa momentálne venujú aj tvorbe tvarovaných krušpánov.

Detail

09.07.2018

 Kravské a kozie mlieko - Anubisfarm – SHR Vladimír Koppan

Kravské a kozie mlieko - Anubisfarm – SHR Vladimír Koppan

Rodinná farma Anubisfarm z Veľkej Doliny sa zameriava na chov dobytka plemena Jersey s mliekovou produkciou, chov koní, agroturistiku a zážitkové pobyty na farme. Okrem koní a dobytka je na farme mini zoo s tradične chovanými zvieratami na hospodárskych dvoroch našich predkov. Farma tiež ponúka predaj z dvora – kravské a kozie mlieko, jazdecké hodiny a kurzy, animoterapiu, hiporehabilitáciu, relaxačné cvičenia na koni, farmingterapiu, ustajnenie a poradenskú činnosť.

Detail

09.07.2018

 Včelí med - Ing. František Horník

Včelí med - Ing. František Horník

Včely a včelárenie sú neoddeliteľnou súčasťou života rodiny Františka Horníka už niekoľko generácií. Vďaka 17 včelím rodinám každoročne vyrobia takmer 170 kg pravého včelieho medu, pochádzajúceho z Nitrianskeho regiónu. Ide najmä o med repkový, slnečnicový, agátový a v priaznivých rokoch aj med medovicový.

Detail