Obsah

Výstava cestovného ruchu Region Tour Expo v Trenčíne, 13. máj 2017

Prezentácia značky regionálny produkt PONITRIE, držiteľov regionálnej značky, certifikovaných výrobkov a služieb na výstave cestovného ruchu Region Tour Expo v Trenčíne.