Obsah

Veľtrh cestovného ruchu UTAZÁS v Budapešti, 28. február - 1. marec 2015

Prezentácia značiek regionálny produkt PONITRIE a regionálny produkt MALODUNAJSKO-GALANTSKO, držiteľov regionálnych značiek, certifikovaných výrobkov a služieb z partnerských území na veľtrhu cestovného ruchu UTAZÁS v Budapešti.