Obsah

Veľtrh cestovného ruchu Holiday World v Prahe, 19. - 22. február 2015

Prezentácia značiek regionálny produkt PONITRIE a regionálny produkt MALODUNAJSKO-GALANTSKO, držiteľov regionálnych značiek, certifikovaných výrobkov a služieb z jednotlivých území na veľtrhu cestovného ruchu Holiday World v Prahe.