Obsah

Dedina v meste Vráble, 12. október 2014

Prezentácia držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE® a regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO®, folklórnych a speváckych súborov z MAS zapojených do projektu spolupráce s názvom "Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku" sa tento krát konala v meste Vráble, pri príležitosti Vrábeľských hodov.