Obsah

Dedina v meste Nitra, 5. - 6. júl 2014

Prezentácia držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE® a regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO, folklórnych a speváckych súborov z MAS zapojených do projektu spolupráce s názvom "Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku" počas Pribinových a Cyrilo-metodských slávností v Nitre.