Obsah

Dedina v meste Galanta, 7. - 9. august 2014

Prezentácia držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE® a regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO, folklórnych a speváckych súborov z MAS zapojených do projektu spolupráce s názvom "Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku" pri príležitosti konania 30. ročníka Galantských trhov.